Answerlib:Tags » kakarimasu
What does this mean? Translate to English.?
...return (home) Nagaku - Long (Conjugation of Nagai) Kakarimasu - To take time Yoku - Well Neru - To sleep...
Tags:,,,,
What does this mean in Japanese?
...a client, I assume. "Kuruma o ichinichi (kariru niwa) hyaku doru (kakarimasu)." means I'll cost you 100 dollars to rent...
Tags:,,,,,
Is there any difference between "kurai, hodo and bakari" in terms of formality and nuance meaning "about"?
Kurai is used by men, hodo is used by women and bakari is used by transgender individuals.
Tags:,,,,
JAPANESE! help with translating?
... wa watashi no shumi no hitotsu desu) Shuumatsu, tomodachi to kakarimasu. (Shuumatsu wa taitei tomodachi to sugoshimasu) Tomodachi wa chotto hen...
Tags:,,,,
in japanese,fukume te?
...umi e mukau dôro wa doko mo kon de imasu. GA: but Jikan ga kakarimasu demo iidesuka? WRONG Jikan ga kakarimasu. (Sore)demo iidesuka...
Tags:,
In Japanese, What does each word mean literally: SHITSUREI DESU GA, SHIBARAKU DOES NE?
... the same. Hajimeru = to begin, to do something for the first time Kakarimasu (polite form of Kakaru) = it has several meanings. In...
Tags:,,,,,
Japanese Preposition Help?
ie kara nijikan kakarimasu nijikan = 2 hours kakaru = verb expressing the length of time something takes
Tags:,,,,,
How do you say the following in Japanese?
45,787円かかる is hiragana... I put "en" in kanji because it's easier to understand I think. たまはん旅館に泊まっていた時は、観光したり、温泉に行ったり、布団に寝たりして、色々な事を始めてしてみました。 たまはんりょかんにとまっていたときは...
Tags:,,,,
How long does it take to get from Osaka to Kumamoto by train?
1, Tokaido Shikansen from Shin-Osaka to Hakata, 2h 30m 2, Kagoshima Honsen line to Kumamoto, 1h 30m But you have to think about waiting time as there are not so many trains on these lines...
Tags:,,,,,
Japanese sentences PLS HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?
Densha de yaku 3-jikan kakarimasu. Mise wa koko kara 2-budesu. Kono machi no mawari wa shinrindesu. Tōkyō no chūshin ni aru eigakan SFO wa koko kara tōidesu. (Thats hoe you say everything)
Tags:,,,,