Society & Culture » Languages » Nabarila ng aking kaibigan sa mindanao?translate this to bisaya?

Nabarila ng aking kaibigan sa mindanao?translate this to bisaya?

1 Answers1