Society & Culture » Holidays » Ramadan » Naat translation please?

Naat translation please?

Can someone please translate this into English:

Shahe Madina (x2)
Yas Rab ke wali Sare Nabi tere dar ke sawali
Shahe Madina (x2)

Jalwae hain sare tere hi dam se
Abad-e Alam tere karam se (x2)
Baki ek shair, nakshey khayali
sare Nabi tere dar ke sawali
Shahe Madina (x2)

Tere liye hi duniya bani hai
Neelay faak ki chadar tanee hai (x2)
Tu agar na hota, duniya thi khali
Sare Nabi tere dar ke sawali
Shahe Madina (x2)

Tuney jahan ki mehfil saja ee
Tarikiyon mein shama jala-e (x2)
Har simt chayee,
Raat kaali sare Nabi tere dar ke sawali
Shahe Madina (x4)

2 Answers2